Data

No Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Media Nomor Anggota Status Anggota Nomor Kompetensi Terdaftar Berlaku Status Media Provinsi Agama Kode
181 M. SUGIYANTO Z 10/01/1982 L SARJANA HARIAN BANGSA 14.00.18235.17B B 8629-PWI/WDA/DP/VI/2015/01/10/82 10/10/2017 10/01/2020 WARTAWAN CETAK JAWA TIMUR ISLAM 1417
182 AGUS BAIHAQI 10/28/1972 L SARJANA HARIAN RADAR BANYUWANGI 14.00.18234.17B B 7163-PWI/WDYA/DP/V/2014/28/10/72 10/10/2017 10/28/2020 REDAKTUR CETAK JAWA TIMUR ISLAM 1417
183 WIRA LINA, SE, M.Si. 09/15/1975 W MAGISTER SAINS MAJALAH FOKUS 14.00.17315.14B B 09/18/2014 09/15/2020 PEMUM CETAK JAWA TIMUR ISLAM 1414
184 MUHAMMAD IDRIS 09/28/1978 L SARJANA SKH FAJAR MALUT 29.00.15142.11B B 01/03/2011 09/28/2020 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
185 RAMLAN 07/02/1986 L SARJANA SKH FAJAR MALUT 29.00.16493.13B B 05/03/2013 10/30/2018 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2913
186 ERWIN DJAMILGO 02/18/1980 L SMTA SKH FAJAR MALUT 29.00.15134.11B B 03/23/2011 10/30/2018 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
187 YUDHI SALAM 01/10/1990 L SARJANA KABARMALUT.COM 29.00.18255.17B B 10473-PWI/WDA/DP/VI/2016 10/30/2017 01/10/2021 WARTAWAN SIBER MALUKU UTARA ISLAM 2917
188 HASIM ILYAS 08/01/1984 L SARJANA SKH FAJAR MALUT 29.00.18254.17B B 10490-PWI/WDA/DP/VI/2016/01/08/84 10/30/2017 08/01/2020 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2917
189 AHMAD HAMID 03/17/1962 L SARJANA RRI 29.00.10280.01B B 02/07/2001 10/30/2018 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2901
190 SUDIRMAN DAMOPOLII 09/29/1983 L SMTA SCTV 29.00.15137.11B B 11/17/2011 10/30/2018 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2911
191 SAKARIA UMALA, S.IP. 10/05/1965 L SARJANA ILMU POLITIK RRI 29.00.10271.01B B 11/21/2001 10/30/2018 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2901
192 IFAN GUSTI GANDA 08/16/1989 L SARJANA CAKRAWALA.CO 29.00.18253.17B B 10482-PWI/WDA/DP/VI/2016/16/08/89 10/30/2017 08/16/2020 WARTAWAN SIBER MALUKU UTARA ISLAM 2917
193 HIJRAH IBRAHIM, S.I.Kom. 01/10/1978 L SARJANA ILMU KOMUNIKASI BERITA SATU TV 29.00.17433.14B B 07/22/2014 01/10/2021 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2914
194 HARTO PASSA 07/27/1972 L SMTA DELIKNEWS.COM 29.00.17436.14B B 07/22/2014 07/27/2020 WARTAWAN SIBER MALUKU UTARA ISLAM 2914
195 MUCHSIN ALHADAR, S.IP. 07/03/1969 L SARJANA ILMU POLITIK RRI 29.00.10345.01B B 05/22/2001 10/30/2018 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2901
196 RUSDI SAMSI, S.Pd. 05/05/1986 L SARJANA PENDIDIKAN TVRI 29.00.17435.14B B 07/16/2014 05/05/2021 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2914
197 SAHRUDIN NURDIN 10/06/1986 L SARJANA METRO TV 29.00.17434.14B B 10484-PWI/WDA/DP/VI/2016/06/10/86 07/03/2014 10/06/2020 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2914
198 JERNIH MANSYAH 05/25/1983 L SARJANA RIAU TV 03.00.18233.17B B 9142-PWI/WDA/DP/V/2016/25/05/83 10/09/2017 05/25/2021 WARTAWAN ELEKTRONIK RIAU ISLAM 0317
199 HENDRIZON, SH. 08/21/1969 L SARJANA HUKUM MAKLUMATNEWS.NET 04.00.18257.17B B 9769-PWI/WDA/DP/IV/2016/21/08/69 11/01/2017 08/21/2020 WARTAWAN SIBER SUMATERA BARAT ISLAM 0417
200 MERIYANTO, SH. 05/30/1971 L SARJANA HUKUM DETIKKASUS.COM 04.00.18256.17B B 9751-PWI/WDYA/DP/IV/2016/30/05/71 11/01/2017 05/30/2021 WARTAWAN SIBER SUMATERA BARAT ISLAM 0417
201 ABDUL MALIK MSN 01/15/1975 L SARJANA MENARA62.COM 09.00.17472.15B B 01/20/2015 01/15/2021 WARTAWAN SIBER JAKARTA ISLAM 0915
202 SUDARWANTO BUDI RAHARJO 07/21/1970 L SARJANA MAJALAH KABARE 09.00.17251.14B B 05/16/2014 07/21/2020 WARTAWAN CETAK JAKARTA ISLAM 0914
203 RAMLI, S.Pd. 05/16/1991 L SARJANA PENDIDIKAN SKH KALTARA POS 35.00.18250.17B B KOMPETEN MUDA 10/26/2017 05/16/2021 REDAKTUR CETAK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3517
204 ELIAZAR SIMON, S.Pd. 01/03/1993 L SARJANA PENDIDIKAN SKH KALTARA POS 35.00.18249.17B B KOMPETEN MUDA 10/26/2017 01/03/2021 WARTAWAN CETAK KALIMANTAN UTARA PROTESTAN 3517
205 ANDI MUHAMMAD RIZAL AMIR, S.Pd. 11/26/1994 L SARJANA PENDIDIKAN RRI 35.00.18248.17B B 10186-PWI/WDA/DP/X/2016/26/11/94 10/26/2017 11/26/2020 WARTAWAN ELEKTRONIK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3517
206 SETIADI, SE. 03/09/1989 L SARJANA EKONOMI RRI 35.00.18247.17B B 10172-PWI/WDYA/DP/X/2016/09/03/89 10/26/2017 03/09/2021 WARTAWAN ELEKTRONIK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3517
207 JUMADI, SE. 09/03/1972 L SARJANA EKONOMI TARAKAN TV 35.00.18246.17B B 10176-PWI/WDA/DP/X/2016/03/09/72 10/26/2017 09/03/2020 WARTAWAN ELEKTRONIK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3517
208 CONDRAD A NAIBAHO, SE. 03/30/1970 L SARJANA EKONOMI HARIAN REALITAS 02.00.17959.16B B 7404-PWI/WDYA/DP/VIII/2014/30/03/70 07/21/2016 03/30/2019 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA PROTESTAN 0216
209 ANDRE ARDAN 05/15/1973 L SARJANA RRI 27.00.16682.13B B 07/17/2013 05/15/2020 WARTAWAN ELEKTRONIK PAPUA ISLAM 2713
210 ISLAMI ADISUBRATA 07/28/1985 L SMTA SKH KORAN JUBI 27.00.17962.16B B 1994-PWI/WDA/DP/IV/2012/28/07/85 07/21/2016 07/28/2019 WARTAWAN CETAK PAPUA ISLAM 2716

Pages