Data

No Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Media Nomor Anggota Status Anggota Nomor Kompetensi Terdaftar Berlaku Status Media Provinsi Agama Kode
91 MURNI AC 11/23/1978 L SMTA HARIAN FAJAR SUMATERA 08.00.18395.18B B 8128-PWI/WDA/DP/XI/2014/23/11/77 03/07/2018 11/23/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
92 NOVAN ERSON 11/30/1991 L SMTA SUARAPEDIA.COM 08.00.18393.18B B 8519-PWI/WDA/DP/V/2015/30/11/91 03/01/2018 11/30/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
93 RUSKAN 11/08/1972 L SMTA MEDINASNEWS.COM 08.00.18392.18B B 8511-PWI/WDA/DP/V/2015/08/11/72 03/01/2018 11/08/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
94 EVA GUSTINA, S.Pd. 11/06/1989 W SARJANA PENDIDIKAN HARIANLAMPUNG.COM 08.00.18391.18B B 8515-PWI/WDA/DP/V/2015/06/11/89 03/01/2018 11/06/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
95 AGUNG SUTRISNO 08/11/1994 L SMTA SKH MOMENTUM 08.00.18390.18B B 11472-PWI/WDA/DP/IX/2017/11/08/64 03/01/2018 08/11/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
96 TONI 06/08/1994 L SMTA SKH RAKYAT LAMPUNG 08.00.18389.18B B 10581-PWI/WDA/DP/XI/2016/25/06/94 02/27/2018 06/08/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
97 MASRUL 05/09/1977 L SARJANA SKM MEDIA MERDEKA 08.00.18388.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 05/09/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
98 DERI KUSUMA JAYA 10/28/1993 L SMTA SKH TRANS LAMPUNG 08.00.18366.18B B 10564-PWI/WDA/DP/XI/2016/28/10/93 02/27/2018 10/28/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
99 NILAM KOMALA SARI A 04/19/1993 W DIPLOMA III HARIANLAMPUNG.COM 08.00.18365.18B B 10569-PWI/WDA/DP/XI/2016/19/04/93 02/27/2018 04/19/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
100 SAHARUDDIN NUR, SE. 06/24/1973 L SMTA SKH POROS LAMPUNG 08.00.18364.18B B 10561-PWI/WDA/DP/XI/2016/24/06/73 02/27/2018 06/24/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
101 SAHIDAN ALI 04/01/1993 L SMTA SKH POROS LAMPUNG 08.00.18363.18B B 10576-PWI/WDA/DP/XI/2016/01/04/93 02/27/2018 04/01/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
102 AHMAD SOBIRIN 05/10/1981 L DIPLOMA III SKH LAMPUNG POST 08.00.18362.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 05/10/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
103 ASRUL SEPTIAN MALIK, SH. 09/11/1990 L SARJANA HUKUM SKH LAMPUNG POST 08.00.18361.18B B 12432-PWI/WDa/DP/XII/2017/11/09/90 02/27/2018 09/11/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
104 DENI ZULNIYADI 01/09/1993 L SARJANA SKH LAMPUNG POST 08.00.18360.18B B 10573-PWI/WDA/DP/XI/2016/09/01/93 02/27/2018 01/09/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
105 EFFRAN KURNIAWAN, SE, 07/07/1990 L SARJANA EKONOMI SKH LAMPUNG POST 08.00.18359.18B B 10554-PWI/WDA/DP/XI/2016/07/07/90 02/27/2018 07/07/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
106 FIRMAN LUQMANULHAKIM, S.I.Kom. 11/25/1987 L SARJANA ILMU KOMUNIKASI SKH LAMPUNG POST 08.00.18358.18B B 10571-PWI/WDA/DP/XI/2016/25/11/87 02/27/2018 11/25/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
107 FAJAR NOFITRA 11/11/1984 L SARJANA SKH LAMPUNG POST 08.00.18357.18B B 11314-PWI/WDA/DP/VII/2017/11/11/84 02/27/2018 11/11/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
108 NURMAN AGUNG 09/09/1987 L DIPLOMA III SAIBUMI.COM 08.00.18385.18B B 11330-PWI/WDA/DP/VII/2017/09/09/87 02/27/2018 09/09/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
109 BAMBANG TRIWAHYUDHI 08/28/1981 L DIPLOMA III SAIBUMI.COM 08.00.18384.18B B 9629-PWI/WDA/DP/III/2016/28/08/81 02/27/2018 08/28/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
110 GELLY ANTHONIYOS 06/24/1979 L SMTA LAMPUNGSAI.COM 08.00.18383.18B B 11458-PWI/WDA/DP/IX/2017/24/06/79 02/27/2018 06/24/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
111 BERKHIN SYAFAAT 09/03/1986 L SMTA LENSALAMPUNG.COM 08.00.18382.18B B 11305-PWI/WDA/DP/VII/2017/03/09/86 02/27/2018 09/03/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
112 PAZRI ROMI, A.Md. 10/23/1987 L DIPLOMA III BLOGGUA.CO.ID 08.00.18381.18B B 11316-PWI/WDA/DP/VII/2017/23/10/87 02/27/2018 10/23/2021 DIREKTUR UTAMA SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
113 FEBBY HANDANA, S.S. 04/03/1982 L SARJANA SASTRA TERASLAMPUNG.COM 08.00.18380.18B B 11309-PWI/WDA/DP/VII/2017/03/04/82 02/27/2018 04/03/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
114 AKUAN JANUAR, S.Pd.I. 01/01/1985 L SARJANA PENDIDIKAN ISLAM LENSALAMPUNG.COM 08.00.18379.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 01/01/2021 WAPEMRED SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
115 NASIRIN 07/22/1960 L SMTA SKM FAKTUAL 08.00.18378.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 07/22/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
116 ARTA M.F. SIHOTANG, S.Pd. 05/26/1984 W SARJANA PENDIDIKAN SKH BONGKAR POST 08.00.18377.18B B 12440-PWI/WDA/DP/XII/2017/26/05/84 02/27/2018 05/26/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
117 KATHARINA YANUARTI 01/20/1965 W SMTA BERITANDA.COM 08.00.18376.18B B 7508-PWI/WDA/DP/X/2014/20/01/65 02/27/2018 01/20/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
118 SAPTO FIRMANSIS 01/06/1975 L SMTA PELITANUSANTARA.CO.ID 08.00.18375.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 01/06/2021 WARTAWAN SIBER LAMPUNG ISLAM 0818
119 RISWAN 08/21/1970 L SMTA SKH RADAR METRO 08.00.18374.18B B KOMPETEN MUDA 02/27/2018 08/21/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818
120 PUTRA PANCASILA SAKTI 10/01/1996 L SMTA SKH FAJAR SUMATERA 08.00.18373.18B B 9214-PWI/WDA/DP/III/2016/01/10/96 02/27/2018 10/01/2021 WARTAWAN CETAK LAMPUNG ISLAM 0818

Pages