Data

No Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Media Nomor Anggota Status Anggota Nomor Kompetensi Terdaftar Berlaku Status Media Provinsi Agama Kode
181 ROSMAN 04/14/1990 L HARIAN FAKTA JABAR 10.00.18036.16B B KOMPETEN MUDA 10/20/2016 04/14/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
182 IWAN KURNIAWAN, SH 05/13/1973 L SARJANA HUKUM SKI PATROLI 10.00.18035.16B B KOMPETEN MUDA 10/20/2016 05/13/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
183 AEP SAEPULLAH 04/21/1985 L SARJANA HU PASUNDAN EKSPRES 10.00.18034.16B B KOMPETEN MUDA 10/20/2016 04/21/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
184 AHMAD SYAHID 09/09/1986 L SARJANA HARIAN RADAR KARAWANG 10.00.18033.16B B KOMPETEN MUDA 10/20/2016 09/09/2019 REDAKTUR CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
185 H. YONIF FATKHURONY 04/02/1965 L SARJANA SKM MEDIKOM 10.00.18032.16B B 8270-PWI/WDA/DP/XII/2014/02/04/65 10/20/2016 04/02/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
186 TEGUH PURWAHANDAKA, A.Md 08/03/1982 L DIPLOMA 3 TV KEMUNING 10.00.18031.16B B KOMPETEN MUDA 10/20/2016 08/03/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK JAWA BARAT ISLAM 1016
187 HUSEN 10/05/1970 L SMTA FOKUSJABAR.COM 10.00.18025.16B B KOMPETEN MUDA 10/04/2016 10/05/2019 WARTAWAN SIBER JAWA BARAT ISLAM 1016
188 MADLANI 05/19/1978 L SARJANA SKM HARAPAN RAKYAT 10.00.18024.16B B KOMPETEN MUDA 10/04/2016 05/19/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
189 AGUS SUPRIYATMAN, SH 08/17/1975 L SARJANA HUKUM FOKUSJABAR.COM 10.OO.18023.16B B KOMPETEN MUDA 10/04/2016 08/17/2019 WARTAWAN SIBER JAWA BARAT ISLAM 1016
190 DENI SUPENDI 10/15/1985 L SARJANA SKM HARAPAN RAKYAT 10.00.18022.16B B KOMPETEN MUDA 10/04/2016 10/15/2019 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1016
191 MUHAMMAD IRFAN, SH 10/26/1984 L SARJANA HUKUM SKH RAKYAT POS 28.00.17701.15B B 06/08/2015 10/26/2019 REDAKTUR CETAK BANGKA BELITUNG ISLAM 2815
192 NONI MARIANI 04/15/2017 W SARJANA SKH KALTARA POST 35.00.18030.16B B KOMPETEN MADYA 10/14/2016 11/08/2019 REDAKTUR CETAK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3516
193 KHAERUDDIN 04/15/2017 L SKH RADAR TARAKAN 35.00.18029.16B B KOMPETEN MADYA 10/14/2016 05/06/2020 REDAKTUR CETAK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3516
194 DEDI SUHENDRA 04/15/2017 L SKH RADAR TARAKAN 35.00.18028.16B B KOMPETEN MADYA 10/14/2016 04/07/2020 WARTAWAN CETAK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3516
195 SULTAN 04/05/2017 L SMTA SKH KALTARA POST 35.00.18027.16B B KOMPETEN MADYA 10/14/2016 05/15/2020 PEMRED CETAK KALIMANTAN UTARA ISLAM 3516
196 IVANA IMELDA PALIT 06/13/1983 W SARJANA RADIO SION TOMOHON 20.00.18047.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 06/13/2020 WARTAWAN ELEKTRONIK SULAWESI UTARA PROTESTAN 2016
197 ADRIANUS R. PUSUNGUNAUNG 04/06/1981 L SARJANA SKH CAHAYA SIANG 20.00.18046.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 04/06/2020 WARTAWAN CETAK SULAWESI UTARA PROTESTAN 2016
198 JEMMY TUGIMAN 12/21/1966 L DIPLOMA 3 SULUTNEWS.COM 20.00.18045.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 12/21/2019 WARTAWAN SIBER SULAWESI UTARA PROTESTAN 2016
199 MARIO FERNANDO CHARLIE MAMBU, ST 02/05/1982 L SARJANA TEKNIK SULUTNEWS.COM 20.00.18044.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 02/05/2020 WARTAWAN SIBER SULAWESI UTARA PROTESTAN 2016
200 IRFANI ALHABSYI 10/19/1987 L SARJANA KORAN SINDO MANADO 20.00.18043.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 10/19/2019 WARTAWAN CETAK SULAWESI UTARA ISLAM 2016
201 WARSTEF ABISADA 03/26/1983 L SARJANA SKH TRIBUN MANADO 20.00.18042.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 03/26/2020 WARTAWAN CETAK SULAWESI UTARA PROTESTAN 2016
202 REFLY HARTANTO PUASA 09/25/1981 L SARJANA BOLMUTPOST.COM 20.00.18041.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 09/25/2019 PEMRED SIBER SULAWESI UTARA ISLAM 2016
203 SATRIN LASAMA 01/11/1975 L SARJANA SKH METRO MANADO 20.00.18040.16B B KOMPETEN MUDA 10/31/2016 01/11/2020 WARTAWAN CETAK SULAWESI UTARA ISLAM 2016
204 ISHAK NASRONI 01/04/1973 L SMTA LAHATHOTLINE.COM 06.00.18051.16B B KOMPETEN MUDA 11/10/2016 01/04/2020 PEMRED SIBER SUMATERA SELATAN ISLAM 0616
205 WISLI SUSANTO PUTRA 05/10/1980 L SARJANA HARIAN METRO RIAU 03.00.18039.16B B 6661-PWI/WDYA/DP/XII/2013/10/05/80 10/26/2016 05/10/2020 REDAKTUR CETAK RIAU ISLAM 0316
206 MUNIR RIDWAN, DRS, M.Pd 08/01/1961 L STRATA 2 SKM SUKABUMI POS 10.00.17116.13B B 12/30/2013 08/01/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1013
207 NURYANI 05/25/1982 W STRATA 2 HU PIKIRAN RAKYAT 10.00.18100.17B B 1711-PWI/WDA/DP/III/2012/25/05/82 02/28/2017 05/25/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1017
208 AGUS IBNUDIN 08/17/1968 L SARJANA FISIP HU PIKIRAN RAKYAT 10.00.18099.17B B 1699-PWI/WDYA/DP/III/2012/17/08/68 02/28/2017 08/17/2020 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1017
209 WINA SETYAWATIE 09/14/1981 W SARJANA KOMUNIKASI HU PIKIRAN RAKYAT 10.00.18098.17B B 1713-PWI/WDA/DP/III/2012/14/09/81 04/14/2017 02/28/2017 WARTAWAN CETAK JAWA BARAT ISLAM 1017
210 RAHIM ASYIK FAJAR AWANTO 09/25/1968 L HU PIKIRAN RAKYAT 10.00.18097.17B B 1684-PWI/WU/DP/III/2012/25/07/68 02/28/2017 09/25/2020 PEMRED CETAK JAWA BARAT ISLAM 1017

Pages